Jun. 18th, 2008

hvitegardist: (Das kleine schwarze Buch)

I'm not actually planning to post anything here, at least in public access. This account is primarily created as a matter of courtesy towards counter parties in conversations. My views, attitudes, beliefs and opinions I regularly prefer to convey by taking part in discussions initiated by other LJ users.

Jeg planlegger ikke å skrive noe her, i hvert fall når det gjelder felles tilgang. Denne kontoen er først og fremst opprettet for å vise hensyn til de jeg skal snakke med. Jeg foretrekker vanligvis å ytre mine syn og meninger med å delta i diskusjoner satt i gang av andre LJ-brukere.

Profile

hvitegardist: (Default)
hvitegardist

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:24 am
Powered by Dreamwidth Studios